Pārlekt uz galveno saturu

Datoru sistēmu katedra

Par Datoru sistēmas katedras vēsturisko sākumu var uzskatīt 1967.gadu, kad LLA Agronomijas fakultātē izveidoja jaunu katedru – Ekonomiski matemātisko metožu un skaitļošanas tehnikas katedru. Par katedras vadītāju apstiprināja Augstākās matemātikas katedras docentu, tehn.zin.kand. Albertu Krastiņu. 1970. gadā to pārdēvēja par Ekonomikas kibernētikas katedru. 1990. gadā tā ieguva Informātikas katedras nosaukumu, un 1992. gadā tā kļuva par vienu no Informātikas institūta struktūrdaļām. Datoru sistēmu katedra savu nosaukumu ieguva 2001.gadā, līdz ar Informācijas tehnoloģiju fakultātes izveidošanu.

Apbalvojumi:

Professore Rudīte Čevere

 • LR Zemkopības ministrijas Atzinības raksts (piešķirts 2014. gadā)
 • LLU Rektora pateicības raksts, atzīmējot maģistratūras 20 gadu darbības jubileju (piešķirts 2011. gadā)
 • LLU Rektora pateicības raksts, atzīmējot ITF gadadienu (piešķirts 2011. gadā)

Profesors Pēteris Rivža

 • Jelgavas pilsētas Goda zīme (piešķirts 2010.gadā)
 • LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas Sudraba zīme (piešķirts 2007.gadā)
 • LZA, a/s "Dati Exigen Group" un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" balva (piešķirts 2005.gadā)
 • LR Vides ministrijas Atzinības raksts (piešķirts 1999.gadā)

Asociētais profesors Aleksandrs Gailums

 • LLU Rektora Pateicības raksts (piešķirts 2013.gadā)
 • LR Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību" (piešķirts 2009.gadā)
 • LLU Rektora Atzinības raksts (piešķirts 2003.gadā)

Asociētais profesors Egils Stalidzāns

 • LR Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību" (piešķirts 2013.gadā)
 • Apbalvojuma "Laiks Ziedonim" zinātnes nominācijas "Taureņu uzbrukums" laureāts (piešķirts 2016. gadā).