Pārlekt uz galveno saturu

Datoru sistēmu katedra

Par Datoru sistēmu katedras vēsturisko sākumu var uzskatīt 1967.gadu, kad LLA Agronomijas fakultātē izveidoja jaunu katedru – Ekonomiski matemātisko metožu un skaitļošanas tehnikas katedru. Par katedras vadītāju apstiprināja Augstākās matemātikas katedras docentu, tehn.zin.kand. Albertu Krastiņu. 1970. gadā to pārdēvēja par Ekonomikas kibernētikas katedru. 1990. gadā tā ieguva Informātikas katedras nosaukumu, un 1992. gadā tā kļuva par vienu no Informātikas institūta struktūrdaļām. Datoru sistēmu katedra savu nosaukumu ieguva 2001.gadā, līdz ar Informācijas tehnoloģiju fakultātes izveidošanu.

Tālrunis: 63005701

E-pasts: itfdat@llu.lv