Pārlekt uz galveno saturu

Projekti

Projekti

Realizētie projekti

  1. Riska analīze lauksaimniecībā - teorija un simulācijas problēmas. Sistemanalīze un modelēšana meža apsaimniekošanā un plānošanā. Laika attēlošanas koncepcijas un modeļi informācijas sistēmās. Graudu kaltēšanas procesa sistemanalīze un modelēšana. ERP sistēmas lauksaimniecībā. Vadītājs: Mg.sc.ing. Ingus Šmits.
  2. Lauksaimniecības informācijas sistēmas. Vadītājs: Dr.oec. Aleksandrs Gailums.
  3. Bioloģisko procesu imitāciju modelēšana. Bioloģisko procesu vadības sistēmas. Sistēmbioloģija (molekulārās bioloģijas dinamiskie modeļi). Tēlu/procesu atpazīšanas sistēmas. Ciklisku ražošanas procesu preventīvā diagnostika un modelēšana. Vadītājs: Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns.

Agris Pentjušs ERASMUS ietvaros studē doktorantūrā Oksfordas Brūksas universitātē Lielbritānijā (2013.g.)

No 2013. gada februāra līdz augustam LLU ITF doktorants Agris Pentjušs (zin. vad. Aleksandrs Gailums) izmantoja iespēju doktoramtūras ietvaros pabūt prof. David Fell (http://bms.brookes.ac.uk/staff/david_fell) grupā. Viņa vadītā grupa Bioloģisko un Medicīnisko zinātņu katedrā ilgstoši darbojas mikroorganismu un augu metabolisma modelēšanā.
Agrim bija iespēja darboties ar tomāta metabolisma modelēšanu un programmatūras ScrumPy uzlabošanu.

Robotu pielietojums lauksaimniecībā – kopā ar RTU DITF (2013.g.)

Datorvadības grupa piedalās ERAF projektā "Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde", kas tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātņu un Informācijas Tehnoloģiju fakultāti. Projekta vadītājs ir Agris Nikitenko.

Turpinām strādāt ar Zymomonas mobilis biotehnoloģiskajiem pielietojumiem (2013.g.)

Tālākās sadarbības rezultātā Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtu ir izveidoti baktērijas Zymomonas mobilis stehiometriskie un dinamiskie modeļi daļai centrālās vielmaiņas procesu. Biosistēmu datorvadības un modelēšanas jomā tiek kopīgi realizēts arī LZP finansēts projekts 536/2012 "Zymomonas mobilis elpošanas ķēdes metaboliskā inženierija". Projekta realizācija paredzēta 2013.-2016. gados.

Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts sadarbībā ar Latvijas Universitātes "datoriķiem"  (2013.g.)

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu tiek realizēts LZP finansēts projekts "Algoritmu un metožu izstrāde biomolekulāro tīklu analīzei un vizualizācijai" prof. Jura Vīksnas vadībā. No Biosistēmu grupas projekta realizācijā ir piedalījušies Egils Stalidzāns, Ilona Odziņa un Tatjana Rubina. Drīz sāks darboties arī Mārtiņš Mednis.

Starptautisks projekts precīzājā biškopībā LLU vadībā ITApic (www.itapic.eu) (2013.g.)

LLU ITF vadībā no 2013. gada 1. augusta risinās 7. ietvarprogrammas ERA-net ICT-Agri projekts "ITApic: Informācijas Tehnoloģiju pielietojums precīzajā biškopībā". LLU vadošais pētnieks Aleksejs Zacepins ir projekta koordinators. Projektā darbojas arī Dānijas (Aarhus Universitāte), Vācijas (Kassel Universitāte) un Turcijas (Gaziosmanpasa Universitāte) zinātnieki.
Šis ir pirmais ERA-net sistēmas projekts, kuru vada Latvijas zinātnieki!

ERASMUS IP kursi "Modelēšana sistēmbioloģijā un sintētiskajā bioloģijā"  (2012.-2013.g.)
(http://biosystems.lv/index.php/erasmus-ip/ip-2012 un http://biosystems.lv/index.php/erasmus-ip/ip-2013)

Sadarbībā ar LLU Arlietu daļu Biosistēmu grupa pieteicās ERASMUS Intensive Program (IP) mācību kursu organizesanas finansēšanai. Divu nedēļu kursi tika realizēti divas vasaras pēc kārtas. Kursos, kā lektori piedalījās Mančestras universitātes, Heidelbergas universitātes, Islandes universitātes, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes, Oksfordas Brūksas un Brunela Londonas universitātes, Ļubļanas universitātes, Ņūkāslas universitātes pārstāvji.

ESF projekts "Latvijas starpaugstskolu zinātniskās grupas izveide sistēmbioloģijā" (www.sysbio.lv) (2009-2012. g.)

Biosistēmu grupa šajā 1,9 milj. EUR lielajā un trīs gadus ilgajā (2009-2012) projektā bija vadošais partneris, kas sadarbojās ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtu un Rīgas Tehnisko universtiāti sistēmbioloģijas nozarē. Tika veikti pētījumi par divu mikroorganismu (S.cerevisiae un Z.mobilis) pielietojamību biotehnoloģijā, tajā skaitā biodegvielu ražošanai no ražošanas blakusproduktiem vai atkritumiem.
Projekta ietvaros LLU strādāja ārvalstu zinātnieki - prof. Vytautas Galvanauskas (Kauņas Tehniskā universitāte, Lietuva) un prof. David A. Fell (Oksfordas Brūksas universitāte, Lielbtritānija). 
Projekta ietvaros tika realizēti vairāki kvalifikācijas darbi: Ivars Mozga aizstāvēja savu promocijas darbu, bet Andreja Kostromina bakalaura darbs tika atzīts par labāko Latvijā.