Pārlekt uz galveno saturu

Projekti

Projekti

Realizētie projekti

  1. Riska analīze lauksaimniecībā - teorija un simulācijas problēmas. Sistemanalīze un modelēšana meža apsaimniekošanā un plānošanā. Laika attēlošanas koncepcijas un modeļi informācijas sistēmās. Graudu kaltēšanas procesa sistemanalīze un modelēšana. ERP sistēmas lauksaimniecībā. Vadītājs: Mg.sc.ing. Ingus Šmits.
  2. Lauksaimniecības informācijas sistēmas. Vadītājs: Dr.oec. Aleksandrs Gailums.
  3. Bioloģisko procesu imitāciju modelēšana. Bioloģisko procesu vadības sistēmas. Sistēmbioloģija (molekulārās bioloģijas dinamiskie modeļi). Tēlu/procesu atpazīšanas sistēmas. Ciklisku ražošanas procesu preventīvā diagnostika un modelēšana. Vadītājs: Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns.