Pārlekt uz galveno saturu

Studiju un reglamentējošie dokumenti

Šajā sadaļā var apskatīt informāciju par studiju nolikumu, nolikumu par konkursa kārtību uz valsts finansētajām studiju vietām, LLU iekšējās kārtības noteikumiem, stipendiju piešķiršanas nolikumu, stipendiju iesnieguma un pieteikuma veidlapām, rīkojumus par reģistrāciju studijās, pašnovērtējuma ziņojumiem un studiju virzienu pārskatiem.