Pārlekt uz galveno saturu

Projekti

Projekti

Realizētie projekti

 1. 2018-2020 780755-SAMS, HORIZON programma. SAMS “International partnership on Innovation in Smart Apiculture Management” (Starptautiskā partnerība uz inovācijās bāzētiem pārvaldības pakalpojumiem viedajā biškopībā). Sadarbības partneri: Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (Giz), Universitaet Kassel, Universitaet Graz, Universitas Pajajaran, Cv. Primary Indonesia, Oromiya Agricultural Research Institute, Iceaddis It Consultancy Plc Horizon 2020 programmas projekts. Tiks strādāts pie lēmuma atbalsta sistēmas pilnveidošanas. ITF pētnieki darbosies kopā ar pētniekiem no Vācijas, Indonēzijas un Etiopijas. Projekta ilgums ir 3 gadi un kopējais budžets ir virs 2 milj. EUR. Projekta vadītājs: Aleksejs Zacepins
 2. 2017-2020 79 ERA-NET SUSAN programmas projekts. PigSys (Improving pig system performance through a whole system approach). Sadarbības partneri: University of Kassel (UniKassel) (Vācija), SEGES (Dānija), INRA (Francija), IFIP-Institut du Porc (Francija), Thuringian State Institute for Agriculture (TLL) (Vācija), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (Zviedrija), Newcastle University (UNEW) (Lielbritānija) Šobrīd cūkgaļas ražošanā pieejamie resursi netiek izmantoti optimāli, kas rada papildus gāzu emisijas un atkritumus. Iemesli tam ir novecojušās ēkas, standarti, vadības sistēmas un kūts pārvaldības metodes. Tajā pašā laikā pieaug bažas par dzīvnieku labklājību. Tāpēc ir nepieciešams pielietot sistēmas pieeju kopumā, nevis mēģināt ieviest izmaiņas tikai vienā no aspektiem. Šis projekts risina augstāk minēto problēmu adoptējot starp disciplināru pieeju cūkgaļas ražošanas sistēmas efektivitātes uzlabošanai. Sistēmas modelis masas un enerģijas plūsmām, lēmuma atbalsta sistēma, un arī moderna kūts mikroklimata vadības sistēma tiks izstrādāta projekta ietvaros. Projekta vadītājs: Aleksejs Zacepins
 3. 2017-2019 ELAC2015/T10-0761. ERA-NET LAC programma. Enabling REsilient urban TRAnsportation systems in smart CiTes (RETRACT). Sadarbības partneri: Transilvania University of Brasov, Faculty of Physical and Mathematical Sciences, University of Chile, Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute. Pilsētas visā pasaulē piedzīvo lielās problēmas sakarā ar transporta sistēmas elastīguma un adaptvitātes trūkumu, jo iedzīvotāju un autotransporta skaits nemitīgi pieaug. Transporta sistēmas nepārtraukti mainās un kļūst sarežģītākas, kas rada lielāko iespējamību visādām ceļa satiksmes problēmām. Šīs projekts apvienos datorzinātni, komunikācijas tehnoloģijas un vadības metodes ar mērķi izveidot elastīgu pilsētas transporta sistēmu viedajās pilsētās. Projekta vadītājs: Aleksejs Zacepins
 4. 2015-2018 ERA-NET programma. Systems biology platform for the creation of lean-proteome escherichia coli strains (LEANPROT). Sadarbības partneri: Competence Center of Food and Fermentation Technologies, Estonia, Technische Universität Berlin, Germany, Trygve Brautaset, Norwegian University of Science and Technology, Norway, biotechrabbit GmbH, Germany
 5. Removed
 6. Removed
 7. Removed
 8. Riska analīze lauksaimniecībā - teorija un simulācijas problēmas. Sistemanalīze un modelēšana meža apsaimniekošanā un plānošanā. Laika attēlošanas koncepcijas un modeļi informācijas sistēmās. Graudu kaltēšanas procesa sistemanalīze un modelēšana. ERP sistēmas lauksaimniecībā. Vadītājs: Mg.sc.ing. Ingus Šmits.
 9. Bioloģisko procesu imitāciju modelēšana. Bioloģisko procesu vadības sistēmas. Sistēmbioloģija (molekulārās bioloģijas dinamiskie modeļi). Tēlu/procesu atpazīšanas sistēmas. Ciklisku ražošanas procesu preventīvā diagnostika un modelēšana. Vadītājs: Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns.
 10. Robotu pielietojums lauksaimniecībā (2013.g.) Datorvadības grupa piedalās ERAF projektā "Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde", kas tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātņu un Informācijas Tehnoloģiju fakultāti. Projekta vadītājs ir Agris Nikitenko.
 11. Turpinām strādāt ar Zymomonas mobilis biotehnoloģiskajiem pielietojumiem (2013.g.) Tālākās sadarbības rezultātā Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtu ir izveidoti baktērijas Zymomonas mobilis stehiometriskie un dinamiskie modeļi daļai centrālās vielmaiņas procesu. Biosistēmu datorvadības un modelēšanas jomā tiek kopīgi realizēts arī LZP finansēts projekts 536/2012 "Zymomonas mobilis elpošanas ķēdes metaboliskā inženierija". Projekta realizācija paredzēta 2013.-2016. gados.
 12. Algoritmu un metožu izstrāde biomolekulāro tīklu analīzei un vizualizācijai (2013.g.) Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu. LZP finansēts projekts. No Biosistēmu grupas projekta realizācijā ir piedalījušies Egils Stalidzāns, Ilona Odziņa un Tatjana Rubina.
 13. Informācijas tehnoloģiju pielietojums precīzajā biškopībā ITApic (www.itapic.eu) (2013.g.) LLU ITF vadībā. 7. ietvarprogrammas ERA-net ICT-Agri projekts "ITApic: Informācijas Tehnoloģiju pielietojums precīzajā biškopībā". LLU vadošais pētnieks Aleksejs Zacepins ir projekta koordinators. Projektā darbojas arī Dānijas (Aarhus Universitāte), Vācijas (Kassel Universitāte) un Turcijas (Gaziosmanpasa Universitāte) zinātnieki. Pirmais ERA-net sistēmas projekts, kuru vada Latvijas zinātnieki.
 14. ESF projekts "Latvijas starpaugstskolu zinātniskās grupas izveide sistēmbioloģijā" (www.sysbio.lv) (2009-2012.g.) Biosistēmu grupa šajā 1,9 milj. EUR lielajā un trīs gadus ilgajā (2009-2012) projektā bija vadošais partneris, kas sadarbojās ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtu un Rīgas Tehnisko universtiāti sistēmbioloģijas nozarē. Tika veikti pētījumi par divu mikroorganismu (S.cerevisiae un Z.mobilis) pielietojamību biotehnoloģijā, tajā skaitā biodegvielu ražošanai no ražošanas blakusproduktiem vai atkritumiem. Projekta ietvaros LLU strādāja ārvalstu zinātnieki - prof. Vytautas Galvanauskas (Kauņas Tehniskā universitāte, Lietuva) un prof. David A. Fell (Oksfordas Brūksas universitāte, Lielbtritānija).