Pārlekt uz galveno saturu

Apkopoti starptautiskās skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiādes rezultāti

Attēla autors: No LLU arhīva

Sestdien, 23. februārī, Lietuvā notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (HSPSMO), ko organizē Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU Matemātikas katedru.

Šogad olimpiādē Latviju pārstāvēja divdesmit četri skolēni no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad visaugstākos sasniegumus olimpiādē šogad uzrādīja 9. un 10.klašu skolēni, bet skolu kopvērtējumā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija pārliecinoši saglabā savas līdera pozīcijas.

Vērtējot individuālos sasniegumus, starp Latvijas skolēniem visaugstāko punktu skaitu ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 9.klases skolēns Miks Mesters (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija). 9.klašu grupā II ieguva Hanna Sieka (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija), bet trešo vietu dala Diāna Krūmiņa (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija) un Ralfs Muča (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija).

Desmito klašu grupā visaugstākie sasniegumu bija  Jelgavas 5.vidusskolas skolēniem. I vietu ieguva Darja Stebnovska (Jelgavas 5.vidusskola), bet II un III vietu dala Ksenija Ameļčonoka (Jelgavas 5.vidusskola) un Demids Kaidalovs (Jelgavas 5.vidusskola). 11. un 12. klašu grupā izteiktu līderu nebija.

Darbu vērtēšanas komisijā šogad piedalījās LLU Matemātikas katedras asociētā profesore Natālija Sergejeva un lektore-pētniece Anna Vintere. Kā eksperti bija pieaicināti Rīgas Tehniskās universitātes lektore-pētniece Sarmīte Čerņajeva un LLU ITF prodekāne Līga Zvirgzdiņa.

Paralēli olimpiādei, notika arī Lietuvas un Latvijas matemātikas skolotāju metodiski-praktisks seminārs, kurā piedalījās arī Latvijas matemātikas skolotājas: Margita Jirgensone (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija), Aleksandrs Smirnovs (Jelgavas 5.vidusskola) un Natālija Sergejeva (Jelgavas 4.vidusskola). Pēc tradīcijas, šogad semināru vadīja Latvijas pārstāvji, daloties pieredzē un zināšanās par kompetencēs balstītu matemātikas izglītību Latvijā un galvenajiem izaicinājumiem, ar ko jāsaskaras.

Margita Jirgensone, Jelgavas pilsētas Matemātikas metodiskās apvienības vadītāja, informēja Lietuvas kolēģus par matemātikas izglītības reformu Latvijā un jaunajiem izglītības standartiem. Seminārā tika sniegti arī divi kompetencē balstītas matemātikas izglītības piemēru: Natālija Sergejeva, kā matemātikas skolotāja, pārstāvot Jelgavas 4.vidusskolu, dalījās pieredzē par stereometrijas mācīšanu vidusskolā un sasniedzamo mācību rezultātu līmeņiem, saistībā ar jaunajiem matemātikas izglītības standartiem. Savukārt, RTU lektore-Pētniece Sarmīte Čerņajeva  sniedza ziņojumu par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu organizāciju Latvijā un dalījās pieredzē par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu matemātikā tēmām un vērtēšanu valstī. Semināru noslēdza LLU lektore-pētniece Anna Vintere, sniedzot apkopojumu par kompetencē matemātikas mācībās, akcentējot dažādu mācīšanas stratēģiju un pedagoģisko pieeju nozīmi šo kompetenču attīstīšanā.

 

Anna Vintere

HSPSMO orgkomitejas locekle

Pievienots 26/02/2019