Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas

Alberts Krastiņš

Mūsu studenti var pretendēt uz dažāda mēroga stipendijām universitātes, valsts vai starptautiskajām. Sīkāku informāciju par universitātes stipendijām var iegūt LLU portālā sadaļā stipendijas.

Profesora Alberta Krastiņa vārdiskā stipendija ITF studentiem

Alberts Krastiņš (02.09.1907. – 11.05.1985.)
Ekonomiskās kibernētikas katedras profesors

Profesors A. Krastiņš gandrīz visu savu darba mūžu pavadījis, strādājot mūsu augstskolā, veicot gan mācību, gan zinātnisko darbu. A. Krastiņš uzskatāms par pašreizējās Informācijas tehnoloģiju fakultātes pamatlicēju. Pateicoties tieši viņa iniciatīvai, 1967. gadā dibināja "Matemātisko metožu un skaitļošanas tehnikas katedru", kas vēlāk paplašinājās un pārauga par fakultāti. Profesors A. Krastiņš bija izcils orators un teicams lektors. Viņš bija viena no LLU spilgtākajām personībām pēckara gados. A. Krastiņš beidzis LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti. LLA Augstākās matemātikas katedras docents (no 1945.), katedras vadītājs (1949.-1967.), profesors (no 1979.), Hidromeliorācijas un zemes ierīcības fakultātes dekāns (1957.-1961.), Ekonomiskās kibernētikas katedras vadītājs (1967.-1972.). Pētījis vektoru metodi izlīdzināšanas rēķinos. Profesors sarakstījis mācību grāmatas: "Augstākā matemātika", (1964.) un "Matemātiskā programmēšana", (1976.).

Pieminot viņa mūža devumu LLU, 2005.gada 18.maijā LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Dome nodibināja prof. A. Krastiņa stipendiju. Kopš 2006. gada šo stipendiju piešķir LLU ITF studentiem un maģistrantiem.

Profesora Alberta Krastiņa vārdiskās stipendijas laureāti:

 • 2016./2017.st.g. students Uģis Ozols;
 • 2015./2016.st.g. maģistrante Zane Āriņa;
 • 2014./2015.st.g. studente Elīna Baranovska;
 • 2013./2014.st.g. maģistrants Andrejs Kostromins;
 • 2012./2013.st.g. maģistrants Artūrs Gatiņš un students Jānis Tumpelis;
 • 2011./2012.st.g. students Jurijs Šuļins;
 • 2010./2011.st.g. maģistrants Jurijs Meitalovs;
 • 2009./2010.st.g. maģistrants Viļums Sandis un students Everts Andis;
 • 2008./2009.st.g. maģistrants Ivanovs Sandis;
 • 2007./2008.st.g. students Gatis Vītols;
 • 2006./2007.st.g. students Aleksejs Zacepins.

Citas stipendijas un mūsu stipendiāti

Senāta stipendiāti:

 • 2013./2014.st.g. maģistrants Raivis Baltmanis;  
 • 2011./2012.st.g. maģistrants Aldis Pecka un students Andrejs Kostromins;
 • 2010./2011.st.g. students Jurijs Šuļins;
 • 2008./2009.st.g. maģistrants Aleksejs Zacepins;
 • 2006./2007.st.g. maģistrants Vitālijs Osadčuks;
 • 2006./2007.st.g. students Uldis Šalajevs.

2015. gada Latvijas Universitātes (LU) Fonda, Exigen Services Latvia un Accenture rīkotajā Latvijas augstskolu labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursā bakalaura darbu kategorijā pirmo vietu ieguva LLU ITF students Jans Pavlovs par darbu "Mobilā lietojuma "Jelgavas Students" izstrāde" (darba vadītājs – Dr.sc.ing. Gatis Vītols).

2014. gada AS "Latvenergo" studiju noslēguma darbu konkursā veicināšanas balvu ieguva ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" students Edgars Timofejevs ar bakalaura darbu "Elektrolīniju datu pārraides tehnoloģijas novērtējums". Darba vadītājs Mg.sc.ing. Aldis Pecka.

2014. gadā septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1500 eiro stipendiju ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studentam Ilvaram Ikartam.

2014. gada pavasara semestrī Ulda Šalajeva stipendiju saņēma ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 3. kursa studente Sanita Jankovska.

2013. gadā septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1000 latu stipendiju ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studentei Zanei Āriņai.

2013. gada pavasara semestrī Ulda Šalajeva stipendiju saņēma ITF akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa students Toms Karaša.

2012. gadā septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1000 latu stipendiju ITF maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" 1.kursa maģistrantam Andrejam Kostrominam.

2012. gadā Latvijas Universitātes (LU) Fonda, Accenture Latvia un Tieto Latvia rīkotajā Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā bakalaura darbu kategorijā pirmo vietu ieguva LLU ITF students Andrejs Kostromins par darbu "Rutīnas procedūru automatizācija metaboliskās inženierijas uzdevumos" (darba vadītājs – Egils Stalidzāns) un trešo vietu ieguva LLU ITF students Raivis Baltmanis par darbu "Zemes lāzerskenera datu lietošana mežsaimniecisko uzdevumu risināšanā". Darba vadītājs Ingus Šmits.

2012. gadā Informācijas tehnoloģiju fakultātē studijas beidza trīs studenti ar izcilību - ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studenti Jurijs Šuļins, Elvijs Kukša un Andrejs Kostromins.

2012. gada J. Rūvalda stipendijas konkursa uzvarētāja ir Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Programmēšana" 1. kursa studente Agnese Bimšteina.

2012. gada konkursa "Labā prakse" stipendija, kā arī iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un īstenot studiju procesā iegūtās zināšanas tika piešķirtas arī Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentei Sandrai Konavko (2.kurss) - prakse SIA "Digitālo servisu parks".

2012. gada Ulda Šalajeva stipendijas pirmā stipendiāte ir Informācijas tehnoloģiju fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studente Agnese Gailuma.

2011. gada SIA DPA (Datorprogrammu Apgāds), Latvijas Izglītības fonda un LR Izglītības un zinātnes ministrijas stipendiju konkursā 12. klašu skolēniem "Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!" stipendijas saņēmēju pulkā ir arī LLU ITF 1. kursa studente, Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolvente Elīna Baranovska.

2011. gada 4. augustā nodibinājums "Vītolu fonds" piešķīra Pasaules brīvo Latviešu apvienība (PBLA) stipendiju Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datorvadības un datorzinātnes studiju programmas 1. kursa studentei Katrīnai Landmanei. Studente stipendiju saņems visu 2011./2012. studiju gadu.

2011. gada konkursa "Labā prakse" stipendija, kā arī iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un īstenot studiju procesā iegūtās zināšanas tika piešķirtas arī diviem Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentiem - Zanei Āriņai (1.kurss) un Andrim Ivanovam (2.kurss) - prakse SIA "Digitālo servisu parks".

2010. gada "Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā" bakalaura līmeņa darbu grupā pirmo vietu ieguva ITF studiju programmas "Programmēšana" students Aldis Pecka par darbu "Energoefektīva makslīgā apgaismojuma vadības sistēmas izstrāde". Darba vadītājs Mg.sc. ing. Vitālijs Osadčuks.

2010. gada SIA DPA (Datorprogrammu Apgāds), Latvijas Izglītības fonda un LR Izglītības un zinātnes ministrijas stipendiju konkursā 12. klašu skolēniem "Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!" stipendijas saņēmēju pulkā ir arī LLU ITF 1. kursa studente, Vircavas vidusskolas absolvente Sandra Konavko.

2009. gada Valsts konkursā par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko organizē a/s Exigen Services Latvia un Latvijas Izglītības fonds pirmo vietu bakalaura darbu kategorijā ieguva LLU ITF maģistrants Jurijs Meitalovs, bet maģistra darbu kategorijā trešo vietu ieguva ITF doktorants Mārtiņš Mednis. Abu darbu vadītājs docents Egils Stalidzāns.

2008. gada Valsts konkursā par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko organizē a/s Exigen Services Latvia un Latvijas Izglītības fonds atzinību guvusi LLU ITF studente Laura Lagzdiņa.

2007. gada Valsts konkursā par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko organizē a/s Exigen Services DATI un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" atzinību guvuši sekojoši LLU ITF studenti un maģistri:

 • Vitālijs Komašilovs;
 • Vitālijs Osadčuks;
 • Ingus Šmits.

Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" stipendija:

 • 2006./2007.st.g. maģistrants Mārtiņš Brūklis;
 • 2005./2006.st.g. maģistrants Mārtiņš Hāze.

 

Pielikums Izmērs
Krastiņa stipendijas nolikums.pdf 44.12 KB