Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskais žurnāls - "Baltic Journal of Modern Computing"

Baltic Journal of Modern Computing - starptautisks žurnāls starpdisciplinārajām informācijas tehnoloģijām.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte darbojas kopš žurnāla Baltic Journal of Modern Computing (BJMC) izveides 2013. gadā kā līdzizdevējs kopā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu un Viļņas universitāti. Žurnāla orientācija uz starpdisciplinārajiem informācijas tehnoloģiju pielietojumiem ļauj LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentiem un mācībspēkiem publicēt savus pētījumus plašā tematiskajā spektrā nezaudējot informācijas tehnoloģijas speciālistu auditoriju. LLU ITF ir arī pārstāvēta žurnāla redkolēģijā.

Žurnāls tiek indeksēts Web of Science datu bāzē.

Vairāk informācijas par žurnālu un iespēju tajā publicēt rakstus var uzzināt žurnāla mājas lapā: www.bjmc.lu.lv vai pie Datoru sistēmu katedras profesora Egila Stalidzāna.