Pārlekt uz galveno saturu

LLU ITF absolvents – jaunatnes vēstnieks Beļģijā, Eiropas Attīstības dienās diskutē par investīciju palielināšanu izglītībai

Attēla autors: No LLU arhīva

7. un 8. jūnijā Briselē norisinās Eiropas Attīstības dienas 2017, kas ir Eiropas vadošais forums globālās attīstības un sadarbības jomās un tajā piedalās arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) absolvents un LLU Attīstības fonda mecenāts Uldis Šalajevs.

Jaunatnes vēstnieks Beļģijā U. Šalajevs Eiropas Attīstības dienās kopā ar citiem kolēģiem un starptautiskiem ekspertiem pievienosies diskusijām ar līderiem un ministriem no visas pasaules, lai apspriestu pasaulē aktuālākās problēmas. Šogad foruma temats ir "Ieguldījums attīstībā" un U. Šalajevs aicinās foruma dalībniekus palielināt investīcijas izglītībā, kā arī darīt visu nepieciešamo, lai novērstu šķēršļus izglītības ieguvē tieši meitenēm.

"Simtiem tūkstošu jauniešu dažādās pasaules valstīs ikdienu aktīvi aicina ekspertus un politiķus savās valstīs darīt visu iespējamo, lai krasi izskaustu galējo nabadzību pasaulē. Izglītības nodrošināšana tieši meitenēm ir viens no labākajiem ieguldījumiem, ko varam veikt nabadzības un nestabilitātes mazināšanā, jo īpaši mazattīstītajās valstīs. Tomēr vēl joprojām ap 130 miljoniem meiteņu nav pieeja izglītībai, tādējādi liedzot viņām un viņu ģimenēm dzīvot labāk, veselīgāk un drošāk", stāsta U. Šalajevs.

"Eiropas Attīstības dienas ir ļoti nozīmīgs forums, kurā vēlos uzsvērt mūsu pasaules līderiem un speciālistiem, ka ikvienai meitenei ir jāsniedz iespējas izglītoties. Šo problēmu es uzskatu kā ļoti satraucošu valstīs, kurās šim jautājumam gadiem netiek pievērsta nozīmīga loma un rasts tūlītējs risinājums," piebilst U. Šalajevs.

U. Šalajevs 2016. gada martā tika iecelts par starptautiskas, nevalstiskas organizācija "ONE" Jaunatnes vēstnieku Beļģijā. 2007. gadā viņš ir ieguvis profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās LLU, kā arī studentu apmaiņas Erasmus programmas ietvaros 2005. gadā studējis Avans Universitātē Nīderlandē.

Eiropas Attīstības dienas kopš 2006. gada organizē Eiropas Komisija, aicinot pasaules līderus un augsta līmeņa ekspertus attīstības jautājumos, lai kopīgi apmainītos ne tikai ar idejām un pieredzi, bet arī iedvesmotu dalībniekus jaunām sadarbības iespējām un inovatīviem risinājumiem par pasaulē aktuālām problēmām.

 

Pievienots 08/06/2017