Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura un maģistra darba izstrāde

1. solis: Iepazīsties ar izstrādes grafikas termiņiem

16.05.2017. pilnīgi noformēts (iesiets 2 eksemplāros) un parakstīts bakalaura darbs jāiesniedz fakultātes VEK/VPK/MEK sekretārei un darba elektroniskais variants augšupjāielādē LLU IS (līdz drukāto eksemplāru iesniegšanai).

2. solis: Izvēlies savu tēmu vai kādu no piedāvātajām

Piedāvātās tēmas bakalaura un maģistra darbiem

ITF 20. telpā ir izveidots ITF bakalaura darbu un maģistra darbu oriģinālu arhīvs.

1. No mājas lapā publicēta saraksta izvēlies interesējošo darbu.
2. Darba saņemšanas nepieciešamību saskaņo ar savu bakalaura vai maģistra darba vadītāju.
3. Sagatavo rakstisku iesnieguma, kuru ir vīzējis bakalaura vai maģistra darba vadītājs (iesnieguma forma dekanātā).
4. Ar sagatavoto iesniegumu dodies uz ITF dekanāta 20. telpu pie dekanāta darbinieces.
5. Ja darbs ir pieejams, tad darbu izsniedz apskatei.
6. Ar arhīvā uzglabātajiem darbiem var iepazīties tikai ITF dekanāta telpās. Darbus kopēt vai iznest no ITF dekanāta telpām aizliegts.

3. solis: Iepazīsties ar noteikumiem par to kā darbs jāraksts un, kā jānoformē

4. solis: Iesniedz bakalaura/maģistra darba tēzes

5. solis: Aizstāvēšana