Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra studijas

IT_maģ

Informācijas tehnoloģijas

Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskā studiju programma
Studiju programmas direktore: Prof., Dr.sc.comp. Rudīte Čevere, Datoru sistēmu katedra, +371 63005701
Studiju ilgums: Pilna laika studijās 2 gadi, nepilna laika studiju ilgums 3 gadi
Studiju veids: Pilna vai nepilna laika studijas
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās
Valsts finansēto budžeta vietu skaits: 20
Studiju maksa: 2040EUR gadā
Akreditēta līdz: 28.05.2019.

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit.

Studiju plāns

Studiju programmas apraksts

Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai informācijas tehnoloģiju (IT) jomā. Maģistra studiju programma ir orientēta uz sekojošiem IT virzieniem: ražošanas datorvadības sistēmas, sistēmanalīze, informācijas tehnoloģijas biosistēmās.
Programma ir izstrādāta, lai tā būtu dinamiska un spējīga atspoguļot straujās izmaiņas informācijas tehnoloģijas jomā un to lietošanu vadības problēmu risināšanā ekonomikā, uzņēmējdarbībā, ražošanā un citās dzīves sfērās.